lmia logo

سـامانه ملی تحلیل اطـلاعـات بــازار کــار

  • About ILMIA

    دربـاره سـامانه

  • برگ نخست
  • دربـاره سـامانه
  • معرفی سامانه

معرفی سامانه

شناخت و آگاهی نسبت به متغیرهای بازار کار، ویژگی‌ها و ابعاد آن، اهمیت و جایگاه کلیدی در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های بازار کار و همچنین تصمیم‌گیری‌های خانوار و بنگاه‌های اقتصادی  دارد. تحولات بازارکار اثرات متعددی بر نظام‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و محیطی دارد. آنچه مسلم است اولین قدم برای طراحی سیاست‌های اشتغال و بازار کار با هدف تقویت رشد اقتصادی و توسعه فرصت‌های شغلی،"سیاست­گذاری مبتنی بر شواهد و متکی بر شناسایی گروه‌های هدف" می­باشد که سیاست‌گذاری متعارف و مرسوم پاسخ‌گوی این امر نمی‌باشد. این دیدگاه مبتنی بر جمع­آوری داده، سازماندهی و تجزیه و تحلیل جامع اطلاعات بازار کار است. تحلیل اطلاعات بازار کار (LMIA) مبنای مهمی برای سیاست‌های اشتغال و بازار کار فراهم می­کند و حتی می­تواند در آگاهی­بخشی به سیاست­گذاران و برنامه­ریزان برای طراحی، پیاده­سازی، اجرا، پایش و ارزیابی سیاست­ها نقش کلیدی داشته باشد. در واقع آنچه بازار کار برخی کشورها را از دیگر کشورها متمایز می‌کند وجود اطلاعات بهنگام و دقیق بازارکار و تحلیل­های مربوط به آن، ارائه پیشنهادات سیاستی به‌موقع، اجرای درست آن‌ها و نظارت بر این سیاست­ها و تصحیح آنها در راستای افزایش اثربخشی می­باشد. در حقیقت، سیستم LMIAیک پایگاه ضروری برای به‌ روز نگه­داشتن اطلاعات و تحليل­هاي بازاركار براي پايش و آگاهي بخشي در مورد اثرات سياست­هاي اشتغال بر بازار کار، حياتي مي­باشد. تحليل­هاي اطلاعات بازاركار، مي­تواند به يكپارچگي تحليل­هاي بازار كار و برنامه­ريزي سياست ي با چشم­انداز بهبود اشتغال بيانجامد. البته ذکر این نکته ضروری است که به‌طور کلی هیچ منبع آماری به تنهایی، نمی­تواند همه نیازهای تصمیم­سازان و سیاست­گذاران را پوشش دهد. گرچه سیستم LMIA تلاش دارد از تمام منابع آماری استفاده ­کند، اما فرآیند پیاده­سازی این سیستم و روش­های انجام آن، تدریجی و مرحله‌ای خواهد بود. در این حالت، نماگرها و شاخص‌های مختلف در حوزه اطلاعات بازار کار از جمله شاخص­های کلیدی بازار کار، کارشایسته، اهداف هزاره توسعه (SDGS) و ... می‌تواند ابزاری برای پایش و ارزیابی بسیاری از موضوعات مرتبط با عملکرد بازار کار باشد.

در مرحله اول راه اندازی سامانه تحلیل اطلاعات بازار کار، اطلاعات 17 شاخص کلیدی بازار کار بازار کار برای دوره زمانی 1390-1397 جمع آوری و پردازش گردیده و روند زمانی آنها ترسیم شده است. افزون بر این، عوامل موثر بر این شاخص ها با استفاده از نمودارهای پراکنش شناسایی و تحلیل شده است و به دنبال آن گزینه های سیاستی در جهت بهبود وضعیت بازار کار ارایه شده است.

انتخاب شاخص‌ها براساس معیارهای زیر صورت گرفته است:

 (الف) ارتباط مفهومی و کاربرد آن برای سیاستگذاری

 (ب) دردسترس بودن داده‌ها و قابلیت پردازش آن‌ها.

 (ج) مقایسه نسبی با کشورها و مناطق.

اطلاعات ارائه شده در این سامانه از طریق ترکیبی از منابع آماری ثبتی و نمونه­گیری بدست آمده است. شاخص‌های کلیدی بازار کار می‌تواند ابزاری برای تحلیل داده‌ها و نظارت و ارزیابی بسیاری از موضوعات مرتبط با عملکرد بازار کار باشد. اگر چه به ‌دليل عدم كفايت كمي و كيفي داده­ها در برخي از حوزه­هاي كليدي، امكان پايش و بحث در مورد تمام چالش­هاي مرتبط وجود ندارد، لیکن تحلیل اطلاعات به دست آمده به‌خصوص در داده‌های ثبتی، علی­رغم تمام محدودیت­ها، رویکردهای نوین مفیدي در مورد بازار کار ایران ارایه می‌نماید.

در مرحله دوم، این سامانه به صورت آنلاین به سایر سامانه های مرتبط با بازار کار متصل گردیده و آمارها و اطلاعات ثبتی مبنای استاندارد شده و به روز را در اختیار برنامه ریزان، سیاستگذاران، بنگاه­ها و جویندگان کار قرار خواهد داد.

© تمامی حقوق این سامانه متعلق به معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.